Artificial Intelligence - Innoversity

Innoversity
Mijn website
Develop.Always.
Ga naar de inhoud

Artificial Intelligence

IT Lab > Gaan voor goud

Wat is Artificial Intelligence (AI)?

Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI) zijn apparaten die reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen.

Wil jij een jaar lang bezig zijn je de ins- en outs van AI eigen te maken?
Onder begeleiding van specialisten van binnen en buiten onze organisatie ga jij een jaar lang aan de slag met AI. Dit wordt jouw jaar leertraject om je AI eigen te maken en als expert te kunnen fungeren binnen de organisatie. Je doet dit met andere bevlogen collega`s en in een kick-off bepalen jullie samen jullie doelen.

Wat komt er bij kijken om hieraan te kunnen deelnemen?

Motivatie; allereerst zoeken we de meest gemotiveerde medewerkers om met AI aan de slag te gaan. Beschrijf jouw motivatie en stuur die naar: ... Er wordt uiteindelijk een team van 8 medewerkers samengesteld die een jaarlang dit leertraject vormgeven en doorlopen.

Werkgevers- en eigen tijd; uiteraard wordt er tijd voor dit leertraject ter beschikking gesteld. Jullie krijgen je eigen budget en ook de tijd zal hierin gekwantificeerd worden. Het is dus aan jullie waaraan je jullie budget willen besteden en hoe hier zo slim mogelijk mee om te gaan.

Facilitering; het hele traject wordt begeleid door een facilitator die continue in overleg blijft over hetgeen wat jullie nodig hebben. Hij/zij kent de paden binnen de organisatie en zal steeds de juiste mensen en middelen voorstellen om aan de slag te kunnen. Jullie tijd kun je daardoor volledig besteden aan het leertraject zelf.

Uitkomst; de uitkomst bepalen jullie als team. Er zal jullie gevraagd worden de uitkomsten te delen met de organisatie en naast de inhoud ook het leeraspect centraal te zetten. Hoe kunnen we steeds weer verbeteren...

Develop.Always.!

Terug naar de inhoud