IoT - Innoversity

Innoversity
Mijn website
Develop.Always.
Ga naar de inhoud

IoT

IT Lab > Gaan voor goud

Wat is IoT?
Het Internet of Things, of IoT, is een term die gebruikt wordt voor het netwerk van apparaten die op het internet zijn aangesloten om gegevens te verzamelen en uit te wisselen.

Wil jij een jaar lang bezig zijn je de ins- en outs van IoT eigen te maken?
Onder begeleiding van specialisten van binnen en buiten onze organisatie ga jij een jaar lang aan de slag met IoT. Dit wordt jouw jaar leertraject om je IoT eigen te maken en als expert te kunnen fungeren binnen de organisatie. Je doet dit met andere bevlogen collega`s en in een kick-off bepalen jullie samen jullie doelen.

Wat komt er bij kijken om hieraan te kunnen deelnemen?

Motivatie; allereerst zoeken we de meest gemotiveerde medewerkers om met IoT aan de slag te gaan. Beschrijf jouw motivatie en stuur die naar: ... Er wordt uiteindelijk een team van 8 medewerkers samengesteld die een jaarlang dit leertraject vormgeven en doorlopen.

Werkgevers- en eigen tijd; uiteraard wordt er tijd voor dit leertraject ter beschikking gesteld. Jullie krijgen je eigen budget en ook de tijd zal hierin gekwantificeerd worden. Het is dus aan jullie waaraan je jullie budget willen besteden en hoe hier zo slim mogelijk mee om te gaan.

Facilitering; het hele traject wordt begeleid door een facilitator die continue in overleg blijft over hetgeen wat jullie nodig hebben. Hij/zij kent de paden binnen de organisatie en zal steeds de juiste mensen en middelen voorstellen om aan de slag te kunnen. Jullie tijd kun je daardoor volledig besteden aan het leertraject zelf.

Uitkomst; de uitkomst bepalen jullie als team. Er zal jullie gevraagd worden de uitkomsten te delen met de organisatie en naast de inhoud ook het leeraspect centraal te zetten. Hoe kunnen we steeds weer verbeteren...

Develop.Always.!
Terug naar de inhoud