Leiding geven aan Technisch Specialisten - Innoversity

Innoversity
Mijn website
Develop.Always.
Ga naar de inhoud

Leiding geven aan Technisch Specialisten

Behaviour Lab > Classroom trainingen
Programma `Leiding geven aan Technisch specialisten`

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Dag 1 Leidinggeven aan technisch specialisten
Tijdens de eerste dag verkennen we samen de eigen aard van technisch specialisten en de meest effectieve wijze om hen te motiveren en aan te sturen. We brengen de eigen stijl van leidinggeven van de deelnemers in kaart en oefenen met diverse situaties en stijlen zoals coachen en delegeren.

Dag 2 Persoonlijke effectiviteit
Tijdens de tweede dag staan de persoonlijke effectiviteit en kerncompetenties van de deelnemers centraal. Thema’s als de persoonlijke kracht en valkuilen, maar ook de eigen werkstijl in relatie tot medewerkers komen hierbij aan de orde. We gaan wat dieper in op het efficiënt organiseren van het eigen werk en de kunst van het loslaten: delegeren.

Dag 3 Opbouwen van effectieve werkrelaties
We gaan in op samenwerkingsvraagstukken in de eigen organisatie. Invloed en beïnvloeden, effectief omgaan met het krachtenveld in de organisatie, creatief oplossingen zoeken en omgaan met verschillende belangen, behoeften en waarden zijn hier kernbegrippen.
We behandelen de aanpak van lastige gesprekken en oefenen in het voeren die gesprekken. Bovendien gaan wij in op het effectief managen en oplossen van conflicten.

Dag 4 Teamvorming en de dynamiek in de groep
Deze dag draait om de dynamiek in de eigen groep, om teamvorming en -ontwikkeling. We gaan in op besluitvormingsprocessen en op het plegen van interventies in vastlopende teams. We oefenen in deze vaardigheden om sturing te geven in overlegsituaties.

Terug naar de inhoud