The way we work jaar - Innoversity

Innoversity
Mijn website
Develop.Always.
Ga naar de inhoud

The way we work jaar

Behaviour Lab > Gaan voor goud

In dit jaar gaat je Agility echt doorleven. Je wordt een Agility professional die niet alleen de basispractices kent, maar die ook echt de filosofie hierachter doorleeft en kan uitdragen.

Doel Agility jaarprogramma
Het doel van het Agility jaar is dat je in een jaar tijd echt ervaart wat Agile zijn betekend en hoe je dit kunt integreren in je werk.

Hoe ziet het programma er uit
Zoals alle `Gaan voor goud` programma`s, duurt dit traject een jaar. Wij geloven erin dat alleen wanneer je iets gefocust je aandacht geeft voor een langere tijd, je echte verandering te weeg brengt. In het traject zitten verschillende elementen die jou gaan helpen;
- Bewustwording van je skills op agility gebied
- Training
- Ervaring opdoen in praktijk
- Bijwonen van een seminar
- Leren van de andere deelnemers aan dit programma

Wat levert het je op
- Je weet nu echt wat Agility is
- Je kan het toepassen in je werk
- Je bent in staat in een snel veranderende wereld mee te bewegen en je plek in te nemen

Develop.Always.!
Terug naar de inhoud