Fitheidsportaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mijn bedrijf FIT

Mijn bedrijf maakt FIT tot één van de speerpunten in de organisatie. Niet door op te leggen maar door een bedrijfscultuur te creëren waarin FIT een vaste plaats in neemt. Zolang het bedrijf bestaat investeren we al in onze medewerkers en onze medewerkers investeren in elkaar. Door kennisdeling, elkaar te helpen en elkaar van feedback te voorzien.
Wat is FIT precies?
Bij FIT denkt iedereen aan fysieke fitheid. Fysieke fitheid maakt zeker onderdeel uit van hetgeen wij bedoelen maar het dekt de lading niet. FIT in de Engelse zin is passend. Wanneer je de Engelse betekenis van het woord `fit` bekijkt in de synoniemenlijst, zien we o.a. het synoniem Agile. Een woord dat inmiddels symbool staat voor onze manier van werken en zelfs van zijn.

Waarom is “FIT zijn” binnen mijn bedrijf tot speerpunt benoemd?  
De wereld van de informatica en haar toepassingen verandert in razend tempo. Precies vijftig jaar geleden voorspelde Gordon Moore dat de snelheid van de chips in onze computers zich steeds zou blijven verdubbelen, tegen dezelfde kosten. Nu, in een totaal andere wereld, gaat die 'Wet van Moore' nog steeds op. Als we de ontwikkelingen op allerlei terreinen zien EN ervaren zal iedereen op korte termijn te maken krijgen met grote veranderingen.

Een internationaal onderzoek geeft aan dat;
• 18% van de bestaande banen helemaal verdwijnt
• 72% van de bestaande banen zullen heel ingrijpend veranderen

Dit betekent, dat zowel mijn bedrijf als haar relaties en ook de medewerkers zich steeds moeten aanpassen aan zich snel opvolgende veranderingen en hier bewust mee om gaan. Wat vandaag geldt, is niet meer de norm van morgen. Dit vereist dat medewerkers zich goed voelen, dat ze in staat zijn om snel nieuwe kennis op te doen, zich goed in hun vel voelen en weer- en wendbaar zijn.  

Dit is de reden van mijn bedrijf om FIT zijn en blijven blijvend op te nemen in de strategie van onze organisatie.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu