Consultancy Skills - Innoversity

Innoversity
Mijn website
Develop.Always.
Ga naar de inhoud

Consultancy Skills

Behaviour Lab > Classroom trainingen
CONSULTANCY SKILLS

De volgende onderwerpen zullen tijdens de training consultancy skills worden behandeld:

Het consultancy proces
Gericht op onder meer het (h)erkennen van de generieke processtappen die iedere consultant dient te nemen. Daarbij aandacht geven aan de do’s en dont’s van iedere processtap.

Credibility
Wat is credibilily, waarin verschilt credibility van ‘trust’, waar is de credibility van de indivduele consultant op gebaseerd en welke acties kan de consultant ondernemen om zijn credibility te vergroten.

Effectief beïnvloeden
Op welke wijze kan de consultant zijn omgeving beïnvloeden, waarom is deze beïnvloeding noodzakelijk en waar dient rekening mee te worden gehouden.

Politiek, invloed en macht
Waarin verschilt macht van invloed en op welke wijze dient de consultant hier mee om te gaan. Het verschil tussen de geschreven regels en de ongeschreven regels van het politieke steekspel.

Weerstand en bezwaren
Gericht op onder meer het (h)erkennen van weerstand en bezwaren tegen onder meer veranderingen, hoe deze weerstand pro-actief te beïnvloeden en te pareren.

Klacht- en conflicthantering
Wat is een klacht, waar komt deze vandaan. Het ontdekken van de verschillende oorzaken van conflicten en het vaststellen en uitvoeren van de diverse conflicthanteringsgedragingen.

Eigenschappen succesvolle teams
Omdat de consultant bijna altijd werkzaam is met en binnen groepen, zal ook enige aandacht besteed worden aan het groepsproces. Een groep ontstaat niet alleen maar door meerdere individuen naast elkaar te laten werken. De samenhang van groepen wordt door verscheidene factoren bepaald. De benodigde (sterkte van de) groepscohesie is situationeel bepalend.


Terug naar de inhoud