IT Top Traineeship - Innoversity

Innoversity
Mijn website
Develop.Always.
Ga naar de inhoud

IT Top Traineeship

Career lab > Special Programs > IT Top Traineeship

IT Top Traineeship


Wat is het IT Top traineeship?
De eerste twee jaar van het dienstverband dat IT starters (zowel oud-afstudeerders als externe starters) aangaan, zullen zij deelnemen aan het IT Top Traineeship. Dit programma leidt de nieuwe medewerker op tot het niveau van vakvolwassen IT Consultant. Het traject kenmerkt zich door gerichte interventies waarbij leren in de praktijk in combinatie met intensieve training, zowel op het gebied van vakinhoudelijke als social skills, de medewerker helpt groeien in zijn functie. In de begeleiding is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende waarbij alle ondersteuning erop gericht is het persoonlijk leiderschap van de medewerker te stimuleren en optimaliseren. Uiteindelijk willen we dat de medewerker de regie gaat voeren over zijn eigen carrière en de organisatie de facilitator is die de mogelijkheden helpt te realiseren.

Pijlers programma
Het programma is gebaseerd op drie pijlers die hieronder worden toegelicht:

1. De medewerker is in staat de kwaliteit van onze organisatie zelfstandig te vertegenwoordigen
Onze organisatie staat bij (potentiële) opdrachtgevers bekend als een betrouwbare, kwalitatieve partner in IT oplossingen. Het is van belang dat iedere medewerker het kwaliteitskenmerk kan uitdragen en om dat te realiseren wordt er veel geïnvesteerd in nieuwe medewerkers. Naast alle training en begeleiding staan er ca 400 collega`s tot de beschikking van iedere nieuwe medewerker die altijd bereid zijn iemand op weg te helpen. Daarnaast brengt iedere nieuwe medewerker ook weer nieuwe kennis en inzichten mee, dus wederzijdse kennisdeling is zinvol en belangrijk.

2. De medewerker is geïntegreerd binnen onze organisatie en voelt zich thuis
In het programma wordt er aandacht besteed aan de kennismaking met collega`s en Info Support als organisatie. Zicht op de dienstverlening van Info Support, de kernwaarden en alle (informele) activiteiten maken dat iedere medewerker zich Info Supporter gaat voelen.

3. De medewerker heeft zicht op zijn eigen unieke bijdrage die hij meebrengt en werkt continu aan zijn ontwikkeling (develop.always)
De organisatie is zich er bewust van dat ieder mens uniek is en zijn eigen talenten meebrengt in de organisatie. Deze willen we zo goed mogelijk benutten voor het welbevinden van medewerker en organisatie. Omdat de bewustwording van talenten vaak niet vanzelf gaat zitten er in het traject veel activiteiten die dit stimuleren. Deze activiteiten worden ondersteunt door onze applicatie TalentExcellence.Programma onderdelen:
1. Verdiepende kennismakingsdag organisatie
2. Kerntraject
3. Einde proeftijdgesprek
4. Start opdrachtgever
5. Toewijzing buddy
6. Workshop Personal Development Plan
7. Reviewgesprekken
8. Social Skill Trainingen
9. Tussentijdse evaluatie
10. Intervisie
11. Eerste jaars beoordeling
12. Tweede jaars beoordeling en tevens inschaling
13. Afsluiting IT Top TraineeshipEvaluatie IT Top Traineeship
HRD is verantwoordelijk voor het IT Top Traineeship en wij streven ernaar om continue het programma te blijven verbeteren en laten aansluiten bij de vraagstukken waar het vandaag de dag of in de toekomst over zal gaan. Daarom vragen wij aan alle Info Supporters (binnen of buiten het traineeship) die suggesties voor verbetering hebben deze aan ons door te geven. Je kunt ze mailen naar Nanda.
Terug naar de inhoud